Spremljajte nas

Stik za medije

E.ON Ljubljana
Energetske storitve, d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13
1000 Ljubljana - SI

Sporočila za javnost

RWE postaja del skupine E.ON

27. 12. 2019

RWE postaja del mednarodne skupine E.ON, ki sodi med največje evropske upravljalce energetskih omrežij in ponudnike energetskih rešitev z več kot 50 milijoni odjemalcev. Kot del skupine E.ON vam bomo nudili napredne rešitve, s katerimi boste znižali stroške v gospodinjstvu ali podjetju ter prispevali k varovanju okolja.

Energijo bomo naredili čistejšo in porabo pametnejšo. Z vsakim dnem bomo boljši – bolj prijazni, učinkovitejši in enostavnejši. Poskrbeli bomo, da bo z nami življenje lažje, udobnejše in varnejše.

Še naprej bomo dejavni pri izobraževanju odjemalcev in zniževanju porabe energije ter na ta način prispevali k doseganju ciljev strategije trajnostnega razvoja Evropske unije. Glavni cilj te strategije je izboljšati življenja ljudi in zavarovati okolje za naše zanamce. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem odjemalcem, ki ste si že doslej skupaj z nami prizadevali za odgovorno rabo električne energije, zemeljskega plina in drugih virov.

Vsem svojim odjemalcem, poslovnim partnerjem, dobaviteljem in drugim želimo lepe praznike in srečno novo leto!

E-mobilnost: E.ON pridobil pomembno pogodbo za vzpostavitev polnilnega omrežja

12. 12. 2019

  • E.ON za BMW Group vzpostavlja eno največjih polnilnih omrežij v Nemčiji

E.ON je od skupine BMW Group prejel pomembno naročilo: podjetje bo na lokacijah skupine BMW vzpostavilo in upravljalo eno največjih polnilnih omrežij v Nemčiji. V prihodnosti bodo zaposleni in gosti skupine BMW lahko udobno in ugodno napolnili svoja električna vozila na več kot 4100 novih polnilnih postajah na parkiriščih proizvodnih tovarn, razvojnih središč in pisarniških prostorov. Približno polovica polnilnih postaj bo na voljo javnosti. Projekt namestitve postaj naj bi se zaključil leta 2021.

Vozniki službenih vozil skupine BMW v Nemčiji bodo prav tako lahko doma polnili svoja električna vozila. E.ON je razvil izdelek, ki na enem mestu nudi dostavo, postavitev in upravljanje visokokakovostnih polnilnih postaj za garaže ali druga zasebna parkirna mesta.

10. 12. 2019

Nova raziskava kaže na izrazito povečanje porabe energije v podatkovnih središčih zaradi standarda 5G

  • Izziv za energetska omrežja

Z nedavno uvedbo standarda za mobilne komunikacije 5G se bodo energetske zahteve v podatkovnih središčih izrazito povečale, kaže raziskava, ki so jo po naročilu družbe E.ON opravili pri univerzi RWTH Aachen University. Po ugotovitvah raziskave bo samo standard 5G še povečal že sedaj hitro rastočo porabo električne energije v podatkovnih središčih, in sicer za 3,8 teravatne ure (TWh) do leta 2025. Toliko električne energije zadostuje za celoletno oskrbo 2,5 milijona ljudi, ki živijo v mestih Bonn, Düsseldorf in Dortmund. E.ON je zavezan, da naredi to povečano porabo energije prijazno podnebju. Hkrati družba raziskuje energetska omrežja v okolici Frankfurta, kjer se nahajajo številna podatkovna središča, da bi zagotovila nemoteno oskrbo tudi v primeru, če bi se poraba občutno povečala.

3. 12. 2019

Skoraj polovica Evropejcev meni, da je nemočna pred učinki klimatskih sprememb

  • 40 odstotkov Nemcev živi v strahu pred klimatskimi spremembami

Skoraj polovica (43 odstotkov) prebivalcev v desetih evropskih državah meni, da je slabo ali povsem nezaščitena pred učinki klimatskih sprememb, je pokazala reprezentativna raziskava, ki sta jo izvedli družbi E.ON in KantarEMNID. Najbolj zaskrbljeni so Italijani in Romuni, kjer se pred učinki klimatskih sprememb počuti nemočne kar 58 odstotkov (Italija) in 56 odstotkov (Romunija) vprašanih.

Najbolj varne se počutijo Britanci: otoška država je edini kraj, kjer je delež ljudi, ki so relativno brezskrbni glede učinkov klimatskih sprememb (31 odstotkov), večji kot delež tistih, ki se počutijo praktično nemočne (28 odstotkov). V povprečju le 22 odstotkov Evropejcev verjame, da so dobro ali zelo dobro zavarovani pred učinki klimatskih sprememb.

Ob dejstvu, da se klima zaradi izpustov toplogrednih plinov hitro spreminja in da je več kot 70 odstotkov teh emisij povezanih z energijo, se E.ON posveča iskanju rešitev za dekarbonizacijo. E.ON se nenehno trudi za trajnostni razvoj energetske panoge s čisto in pametno energijo ter z dostopom do trajnostne dobave energije in ogrevanja za vse odjemalce.